dijous, 20 de setembre de 2012

DIA SENSE COTXE

Aquesta setmana es celebra la "Setmana europea de la mobilitat sostenible". Des de l'escola concienciam els alumnes de la necessitat de ser respectuosos amb el medi i realitzam activitats encaminades a aquest fi:
- Sempre que és possible anam a peu a les sortides.
- Tenim aparcaments per a bicicletes al centre.
- Prioritzam els serveis públics de transport.
- Realitzam una sortida amb bicicleta per conèixer el carril bici de Palma.
- Realitzam activitats de seguretat vial en coordinació amb la policia municipal.

DIA SENSE COTXE 2012